เครื่องมือคาร์แคร์ราคาถูก
โทร 064-294-4995, 086-493-5593, 086-355-9796
  • th

เครื่องปั๊มลม


เครื่องปั๊มลม

เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 1 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 90 ลิตร ราคา 11,700 บาท

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 2 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 2 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 160 ลิตร ราคา 21,000 บาท

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 3 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 3 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 260 ลิตร ราคา 30,000 บาท

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 5 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม CAPITAL มอเตอร์ 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 โวลท์ ขนาดถังจุ 315 ลิตร ราคา 4x,xxx บาท

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 1 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 117 ลิตร

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 2 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 2 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 80 ลิตร

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม SOMAX ขนาดถังจุ 148 ลิตร

เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 2 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 148 ลิตร

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 3 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 3 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ ขนาดถังจุ 148 ลิตร

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 5 แรงม้า

เครื่องปั๊มลม SOMAX มอเตอร์ 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 โวลท์ ขนาดถังจุ 304 ลิตร

สอบถาม
เครื่องปั๊มลม ROTARY

เครื่องปั๊มลม ROTARY

สอบถาม